Lištový izolační systém Tangenta
lista
Patentovaná technologie pro kvalitní tepelně izolační fasády
Lištový izolační systém je určen pro tepelně izolační fasády. Jde o montovanou kontaktní konstrukci vytvořenou nosnými upevňovacími hliníkovými lištami. Lišty se šroubují k nosnému podkladu obvodových konstrukcí. Do lištové konstrukce se následně po celém obvodu ukotví zateplovací izolační desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlny. Desky jsou osazeny do zámkových spojů na hloubku 80 mm, což umožňuje použití izolací se značnou tloušťkou či hmotností. Konečná povrchová úprava je zajištěna provedením vrchních tenkovrstvých omítek nebo namontováním fasádních obkladových desek pro tzv. difúzně otevřenou skladbu. Pro každý objekt se provádí individuální optimální návrh vycházející z tepelně technických a statických hledisek.
Výhody použití lištového izolačního systému Tangenta
  1. Provedení tepelně izolačního systému na vlastní velmi únosný rošt pro rozpon 500 – 1800 mm při běžné skladbě s deskami z expandovaného polystyrénu nebo minerální vlny.
  2. Únosnost každé kotvy je ověřitelná ihned po připevnění.
  3. Precizní montáž izolantu za jakýchkoliv klimatických podmínek.
  4. Díky přesně formátovaným izolačním deskám jsou vyloučeny tepelné mosty ve spojích mezi deskami, které se na hotových fasádách projevují prorýsováním spár.
  5. Lištový systém nepoužívá fasádní hmoždinky pro kotvení izolačních desek, čímž odpadají tzv. vlhké skvrny po hmoždinkách, viditelné v přechodovém a zimním období na většině fasád.
  6. Celý systém je maximálně šetrný ke stávajícímu podkladu. Díky značným vzdálenostem pro kotvení využívá nejúnosnějších míst podkladu, která jsou předem známá.
  7. Celé opláštění lištovým systémem tvoří samotný dilatační prvek nezávisle na podkladu.
  8. Podklad pro fasádní vrstvy vytvořený izolantem ukotveným v lištách je naprosto stejnorodý a předem přesně srovnaný. Je tudíž ideálním podkladem pro tenkovrstvé fasádní stěrky a omítky.
Systém byl vyvinut pro opláštění budov s tzv. boletickými panely. Velmi vhodný je ale též pro opláštění dřevostaveb s paždíkovými fasádami a opláštění jiných halových objektů. S oblibou je využíván i pro tepelně izolační fasády dalších prefabrikovaných, betonových a zděných staveb. Systém je certifikovaný, v kombinaci s minerální vlnou splňuje třídu reakce na oheň A1 – nehořlavé. Hliníkové lišty jsou plně odolné vůči působení vlhkosti a mají značnou statickou únosnost.
Technické listy ke stažení: