Kvalitní příprava stavby, ať už po stránce architektonické a technické, nebo též po stránce legislativního zajištění a projednání, je základním předpokladem zdárného dokončení stavby a jejího bezproblémového užívání.
Při navrhování architektonické koncepce staveb nebo souboru staveb kvalifikovaně ověřujeme provozní a funkční požadavky a vazby na nejbližší okolí, objemové proporce objektů a architektonické ztvárnění s prvky dominujícími i s doplňkovou architekturou.
Technická koncepce našich staveb je založena na přesném sladění jednotlivých profesí a stavebních detailů s myšlenkou architekta. Zde se především projevuje technická vyspělost našich projektantů, kteří musí koordinovat řadu podmínek a požadavků na bezproblémové užívání stavby, vyrovnanou kvalitu stavebního díla, ekonomicky efektivní investiční náklady, nízké provozní náklady, to vše při dodržení obecně technických norem a požadavků výstavby.
Provádíme kalkulace a rozpočty, které jsou nedílnou součástí naší přípravy a vedení staveb. Od nich se odvíjejí harmonogramy postupu výstavby, návaznosti jednotlivých profesí a postupové i konečné termíny. Jsou důležitým podkladem pro technickou kontrolu a dozorování během výstavby.
Společnost Tangenta s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 18001