Tangenta České Budějovice, spol.s r.o. je stavební a inženýrská firma, založená v roce 1991, poskytující služby na poli stavebních dodávek a činností s tím souvisejících.
Prioritou firmy je výstavba nových objektů, rekonstrukce a modernizace stávajících a v neposlední řadě též práce na historických objektech.
Specializací společnosti je zateplování objektů. Snížení energetické náročnosti obvodových stěn, střech i výplní otvorů je prakticky ověřeno u všech typů tradičních objektů, cihlových a panelových budov i dřevostaveb.
Součástí komplexních opatření jsou i souvisecící technická a technologická opatření na tepelných zařízeních.
V oblasti projektové a inženýrské činnosti firma nezávisle zajišťuje potřeby investorů v architektonické tvorbě, projektech pozemního stavitelství, kalkulací, vedení a zajišťování staveb.
Při své činnosti se firma opírá především o odbornost svých pracovníků a o podporu nejnovějších technologií.
Společnost Tangenta s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001, 18001